Genom medkänsla och kärlek fungerar jag som en energikanal som hjälper till att balansera blockeringar.

Vid obalans och blockeringar i vår kropps naturliga energiflöden kan det göra att du mår väldigt dåligt. Energibalansering kan lindra smärta och lösa upp energiblockeringar.

Välkommen på healing. Nära för dig som bor i i Nacka och Värmdö.

Healing

Hur går healing till?

Vår kropp består av energi som går i olika flöden och dessa flöden kopplas samman genom sju chakran (energicentra) i vår kropp. Dessa chakran är kopplade till olika delar av kroppen och dess organ och omfattar även intellekt och känsloliv. Vid obalans och blockeringar i dessa energiflöden kan det göra att du mår väldigt dåligt. Energibalansering kan lindra smärta och lösa upp energiblockeringar.

All materia består av vibrerande atomer. Våra sinnen använder vibrationer för vår varseblivning och förståelse av världen. När vi är med andra sänder vi ut och uppfattar bra eller dåliga vibrationer. Vi kan även känna detta från djur, platser, saker och av vädret.

Vid energibalansering, även kallat healing, sker en förändring av vibrationerna inifrån. En harmonisering av kroppens levande vävnad och den skapande energin.
Genom medkänsla och kärlek fungerar jag som en energikanal som hjälper till att balansera blockeringar. Jag arbetar både med handpåläggning och i auran.
Behandlingen börjar alltid med ett längre samtal första gången, därefter utförs behandlingen på en massagebänk liggande på rygg. Vid de andra besöken har vi ett kortare samtal för återkoppling innan behandlingen påbörjas.

Kroppen och själen har hittat tillbaka till varandra. Min intuition har vaknat och jag känner kärlek till mig själv och en enorm tacksamhet till livet.
Kajsa

Tillåt kroppen hjälpa sinnet höra själens röst