Coachande samtal

Coachande samtal hjälper dig att skapa tillit till dig själv som förälder.

När jag själv för över tjugosju år sedan fick barn saknade jag de djupare samtalen i föräldragruppen. Samtalen som inte bara handlade om vilken barnvagn eller blöjmärke som var bäst. Jag upplevde att de flesta av oss var rädda och osäkra och inte hade någon att prata om våra djupare funderingar.

Coachande samtal

Coachande samtal

Vi lever i en föränderlig tid där självständighet och självförverkligande står högt i kurs. Det är fantastiskt att vi har kommit hit i vårt samhälle att det inte bara handlar om överlevnad. Baksidan av det kan vara att vi känner oss ensamma och inte alls så säkra som vi kanske visar utåt.

Idag arbetar jag som massageterapeut och har många gravida som pratar med mig om olika typer av funderingar som blivande förälder men också sånt som att man får lära känna sin partner på nytt.

Jag är varken beteendevetare eller psykolog men har ett brinnande intresse och lång erfarenhet i frågor som rör familjelivet. För mig som massageterapeut är det självklart att hjälpa mina kunder vidare om det är något jag inte behärskar och det är en självklarhet att göra även här. 

Camilla är en bra lyssnare men också väldigt rakt på när det verkligen gäller. Hon fick mig att känna mig klok och att jag hade svaren inom mig. Efter våra samtal kände jag mig stolt som mamma och mer övertygad om att jag och min kille skulle klara det här tillsammans. Stort tack!
Clara

Tillåt kroppen hjälpa sinnet höra själens röst